Skip to main content

Jongere generaties staan niet achter het coronabeleid

Amsterdam, dinsdag 2 november 2021

Slechts 11 procent van de jongere generaties staat achter de corona maatregelen en 76 procent heeft het gevoel dat hun belangen niet goed worden behartigd door het RIVM en OMT. Dat blijkt uit een onderzoek onder 6.232 mensen tussen de 16 en 39 jaar in het online media-netwerk van Just Another Network. Een meerderheid van de ondervraagden (56,5 procent) is gevaccineerd.

Jongeren keuren beleid demissionaire regering af

42 procent van de jongere generaties steunt het regeringsbeleid in het geheel niet en 22 procent nauwelijks. Talitha Muusse, presentator en ondernemer bij JAMC vindt de resultaten ‘zorgwekkend’. ‘Jongeren zijn onderdeel van de zwijgende meerderheid in Nederland, je hoort ze niet prominent in het publieke debat over het coronabeleid. Ook in de reguliere media hebben ze geen belangrijke stem. Maar op basis van deze eerste peiling blijkt dat jongeren wel degelijk een duidelijke mening hebben, en dat is dat ze huidige koers van de demissionaire regering afkeuren’.

De beperkte steun van jongere generaties voor het coronabeleid wordt extra duidelijk wanneer wordt gevraagd naar specifieke keuzes die de regering moet maken. Zo zegt maar 19% van de respondenten achter extra maatregelen voor ongevaccineerden te staan. Een opvallende meerderheid (bijna 67 procent) gelooft niet dat RIVM en OMT oprecht tot hun keuzes komen.

Vanavond zal in een nieuwe persconferentie blijken of de regering de druk verder gaat opvoeren voor ongevaccineerden, iets wat vooral jonge mensen raakt omdat het percentage ongevaccineerden onder hen het hoogste is. Bijna alle ongevaccineerde respondenten in het onderzoek, 95 procent, geven aan niet alsnog te gaan vaccineren als de testmogelijkheid voor hen vervalt. ‘Dit werpt de vraag op of het extra onder druk zetten van jongere mensen die relatief weinig risico lopen op ernstige COVID-19 klachten wel de meest effectieve route is’, aldus Muusse. Overigens geeft 56 procent van de gevaccineerde respondenten aan de derde prik te halen mocht dit nodig zijn.

Niet gehoord worden

‘We merken op onze social media kanalen dat jongeren gefrustreerd en vooral cynisch reageren wanneer het over het coronabeleid gaat. Het zorgt voor onderlinge verdeeldheid, zorgen en stress’, aldus Armin Shah, creative director bij JAMC. In het onderzoek komt naar voren dat meer dan de helft van de respondenten nog steeds een beetje tot veel stress en mentale klachten ervaren door de coronacrisis. ‘Een verklaring kan zijn dat de stem van de jongeren nog steeds weinig serieus wordt genomen in de bestrijding van deze pandemie’, aldus Muusse. ‘Zo werden vaak maatregelen getroffen die jongeren extra hard raken, zoals de invoering van een avondklok of het sluiten van scholen en nachtleven.’ Als wordt gevraagd of het OMT of het RIVM voldoende belangen van jongeren beschermt geeft maar liefst 76 procent van de respondenten aan van niet.

Mediagebruik

Tenslotte geeft dit onderzoek ook inzicht in de wijze waarop jongere generaties nieuws consumeren tijdens deze coronacrisis. Nieuwssites zijn samen met social media (22 procent) de belangrijkste nieuwsbron voor de groep 16-39 als het gaat om informatie over corona. Daarna volgt televisie met 18 procent. Maar 11 procent van de respondenten haalt informatie uit talkshows.

Over dit onderzoek
De data is verzameld tussen vrijdag 29 oktober en 1 november 2021. De enquête werd uitgezet over de jongeren titels van Just Another Network. In totaal vulden 6532 respondenten in de leeftijdscategorie 16 tot en met 39, Generatie Y enZ, het onderzoek volledig in. De data is genormaliseerd en gewogen door panelbureau ASK-Opinions. De data en populistische is steekhoudend. En de respondenten bevinden zich door heel Nederland.

Dit is een eerste peiling van JAMC, maar we hebben op korte termijn de ambitie op samen met panelbureau ASK-Opinions een vast jongerenpanel op te zetten om de opinie van jongeren vaker te peilen over ontwikkelingen in de samenleving, jongeren issues en politieke besluiten. Just Another Network bereikt een zeer diverse grote groep jongeren in ons land.

—————————————

Noot voor de redactie

Voor vragen of persverzoeken naar aanleiding van dit persbericht, graag contact opnemen met Talitha Muusse 06-36107098 of Ferdi Buijsrogge 06 46067979

Leave a Reply